Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, 10:51

ΠΝΟ: Όχι στην εμπλοκή του ΓΕΝΕ σε πρόγραμμα για άνεργους ναυτικούςΑντίθετη στην συμμετοχή του ΓΕΝΕ στο πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων νέων ναυτικών, δηλώνει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Η ΠΝΟ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή του ΓΕΝΕ δεν είναι επιτρεπτή εκ του νόμου σε τέτοιου είδους συγχρηματοδοτούμενα ή έστω και απλά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, αφού βασικός και κύριος σκοπός θεσμοθετήσεως και η αποστολή του κατά τον ιδρυτικό νόμο αυτού είναι καθαρά και μόνον «…η μέριμνα της εξευρέσεως εργασίας επί των πλοίων εις εργάτας θαλάσσης δια την τε ημεδαπή και αλλοδαπή…» και όχι η θέσπιση προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία.

Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, η δημιουργία νέων ναυτικών είναι κάτι τελείως διαφορετικό από από την εξεύρεση εργασίας σε ήδη υπάρχοντες ανέργους ναυτικούς.

Παράλληλα αναφέρει ότι «Αν δε ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι το ύψος της ανεργίας σήμερα στην ναυτεργασία ξεπερνά το 50% του συνόλου των ελλήνων ναυτικών, η δε διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης γέρνει σαφέστατα προς την πλευρά της ελλείψεως θέσεων εργασίας, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι ούτως πως «δημιουργούμενοι» νέοι ναυτικοί απλά θα προσαυξάνουν την ήδη υφιστάμενη στρατιά των ανέργων ναυτικών.

Εξάλλου το ΓΕΝΕ δεν δύναται να είναι ή να συμπεριληφθεί στους «παρόχους κατάρτισης» αφού στερείται εξειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, και, κατά λογική ακολουθία και συνέπεια ο ρόλος του θα περιοριστεί σε διαχείριση «οικονομικών προγραμμάτων και μεγεθών» πράγμα που ενδεχομένως να δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα αφού τόσο από την κείμενη εσωτερική νομοθεσία όσο και από την διεθνή τοιαύτη η οποία και έχει επικυρωθεί από την Χώρα μας η εξεύρεση εργασίας σε ναυτικούς δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου εξασκούμενου προς κερδοσκοπία παρ’ οιουδήποτε προσώπου εταιρείας ή ιδρύματος (ΔΣΕ 9/1920-ΝΔ 23.9/1925).

Πέραν όμως των ανωτέρω, πλείστα όσα άλλα προβλήματα είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθούν αφού, όπως είναι γνωστό, και όπως ορίζεται τόσο στον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου όσο και στους επιμέρους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς, «ναυτικός είναι ο εγγεγραμμένος στο ειδικό προς τούτο μητρώο απογραφής και ρητά απαγορεύεται η υπό την ιδιότητα ναυτικού εργασία επί ελληνικού πλοίου εφοδιασμένου με ναυτολόγιο στους μη έχοντας απογραφεί στο ειδικό αυτό μητρώο ναυτικών.

Και το καίριο ερώτημα το οποίο τίθεται εν προκειμένω, και το οποίο ουδαμώς έχει διευκρινιστεί μέχρι σήμερα, οι ούτως «εκπαιδευόμενοι» θα καταλάβουν οργανική θέση πληρώματος ή απλά θα είναι επιβαίνοντες οπότε και απαγορεύεται να προσφέρουν εργασία ναυτικού;

Τέλος και πράγματι θεωρούμε την όλη επιχειρούμενη διαδικασία και ως έντεχνη και εκ του πλαγίου εισαγωγή του θεσμού της ατομικής σύμβασης εργασίας και στον κλάδο μας, ενάντια και κατά παράβαση των ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας του Κλάδου μας – και όχι των «προϋσχυσασών» – , αφού νυν με την επιχειρούμενη διαδικασία επιτρέπεται, και μάλιστα και με επιχορήγηση της εργοδοσίας με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, «εφόσον η εκπαιδευτική πρακτική άσκηση μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας», πράγμα βεβαίως το οποίο και βρίσκει κάθετα αντίθετους και το οποίο, εφόσον υλοποιηθεί, θα λάβει και την κατάλληλη εκ μέρους μας απάντηση».

theseanation.gr

 

arxipelagos

Συντάκτης: arxipelagos

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων.


Σχετικές ειδήσεις