Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, 04:36

ΣΕΕΝ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣΑκτοπλοϊκές υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στην Ελλάδα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αυτές των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Σήμερα το 80% των επιβατών στο Αιγαίο μετακινείται με σύγχρονα πλοία νέας τεχνολογίας ηλικίας από 1 έως 20 ετών δηλαδή μέσου όρου μικρότερου των 15 ετών.

Πίνακας  ανά γραμμή

θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ακόμα χρειάζονται διορθώσεις αφού το 20% των επιβατών εξυπηρετείται με πλοία μεγάλης ηλικίας που φθάνουν τα 40 έτη και που πρέπει να αντικατασταθούν.

Οι επενδύσεις στην Ακτοπλοΐα ξεκίνησαν το 2000 και βασίστηκαν στην προοπτική εφαρμογής, το 2004, του Ευρωπαϊκού κανονισμού 3577. Οι μεταρρυθμίσεις σε ότι αφορά στο θεσμικό μας πλαίσιο βασίστηκαν στον νόμο 2932/2002, ο οποίος ολοκληρώθηκε κάτω από το βάρος του ναυαγίου του Σαμίνα και δεν συμπεριελάμβανε όλες τις απαραίτητες αλλαγές που προβλέπονταν από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κανονισμού.

Μετά την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης το 2005, ο Ν.2932 βελτιώθηκε σε πολλά σημεία ικανοποιώντας  τις απαιτήσεις της ΕΕ όχι όμως και των Ακτοπλόων, λόγω της επιβολής υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας.

Παρόλα αυτά ο 2932 συμμετείχε θετικά στις εξελίξεις. Συγκεκριμένα καταργήθηκαν οι άδειες σκοπιμότητας και απελευθερώθηκαν οι δρομολογήσεις, οι οποίες ήταν και είναι πλέον δυνατές με απλή ανακοίνωση, τηρουμένων πάντα συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Είναι γεγονός ότι οι νέες επενδύσεις στην Ακτοπλοΐα δεν θα είχαν υλοποιηθεί ποτέ εάν δεν υπήρχε η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των δρομολογίων.

Η έγκαιρη ανακοίνωση των δρομολογίων τον Ιανουάριο κάθε έτους για την περίοδο 1/11 έως 31/10 του επόμενου έτους,  έχει και σαν αποτέλεσμα τον καλύτερο σχεδιασμό των δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας δηλαδή των δρομολογίων για τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ελεύθερα δρομολόγια.

Επίσης η λειτουργία του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) συνέβαλε στην επίλυση πολλών προβλημάτων. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κατά την περίοδο της κατάργησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), το Σ.Α.Σ ανέλαβε πρωτοβουλίες που συντέλεσαν στην καλή εξυπηρέτηση των νησιών σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τις Ακτοπλοϊκές μας συγκοινωνίες.

Η ανανέωση του Ακτοπλοϊκού μας στόλου βασίστηκε αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και ο σχεδιασμός των πλοίων έγινε με γνώμονα τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ελληνικών νησιών . Η δρομολόγηση νέων πλοίων και η αξιοποίηση των προσόντων τους, διαμόρφωσε και βελτίωσε σημαντικά το Ακτοπλοϊκό μας δίκτυο.

Η δρομολόγηση μετά το 2000 νεότευκτων ταχύπλοων πλοίων τύπου catamaran ή monohul αλλά και συμβατικών νέας τεχνολογίας, είχε σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του χρόνου ταξιδίου, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πλοίων σε σχέση με τα αεροπλάνα, την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των νησιών μας και την καλύτερη εκμετάλλευση των πλοίων με εκτέλεση δρομολογίων, τα οποία δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν από πλοία υποδεέστερων προσόντων.

Μπορούμε να πούμε ότι η δυνατότητα ελεύθερων επιλογών συνετέλεσε στην αυτόματη εξισορρόπηση της αγοράς και την προσαρμογή των προσφερόμενων υπηρεσιών στην ζήτηση, όχι μόνο σε ότι αφορά στις χωρητικότητες αλλά και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Χωρίς τα ταχύπλοα η Ακτοπλοΐα μας θα αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα λόγω της συγκέντρωσης πολλών συμβατικών πλοίων την χειμερινή περίοδο χωρίς να υπάρχει μεταφορικό έργο, ενώ την θερινή περίοδο θα υπήρχαν προβλήματα στην κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών.

Η επιβολή υποχρεώσεων στα HIGHSPEED για δρομολόγια και επάνδρωση την χειμερινή περίοδο κατέληξε στην απόσυρση από τις γραμμές 7 ταχυπλόων εκ των οποίων τα τρία επωλήθησαν στην συσσώρευση μεγάλων ζημιών. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα επιλύει ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα, ο οποίος δίνει δυνατότητα στα πλοία αυτά να εκτελούν δρομολόγια για 4 μήνες, γεγονός που θα ανακουφίσει τις εταιρείες από σημαντικά έξοδα χωρίς την παραμικρή επίπτωση στην εξυπηρέτηση των γραμμών.

Εποχικότητα

Άλλο σημαντικό όφελος από την προσαρμογή της περιόδου λειτουργίας των πλοίων στις συγκοινωνιακές ανάγκες, είναι ότι θα λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της οριστικοποίησης των δρομολογίων και της έγκαιρης κοινοποίησής τους στο επιβατικό κοινό για κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.

Τα πλοία τα οποία εξυπηρετούν σήμερα τα νησιά μας αντιπροσωπεύουν επενδύσεις που ξεπερνούν τα 2 δις Ευρώ και οι οποίες καλύφθηκαν με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό χωρίς να επιβαρυνθεί ο Κρατικός προϋπολογισμός. Οι εξελίξεις αυτές ήταν επιβεβλημένες, απόλυτα δικαιολογημένες  και μονόδρομος για την ανάπτυξη των νησιών μας αλλά και την διατήρηση της Ελληνικότητας των υπηρεσιών.

Η Ακτοπλοΐα μας απέδειξε ότι μπορεί να αντέξει ποιοτικές υπηρεσίες και υψηλές επενδύσεις πλην όμως μετά το 2009 η εσωτερική κρίση, την οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλέψουμε, είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της κίνησης ενώ η διεθνής κρίση, την οποία δεν ελέγχουμε, τον υπερδιπλασιασμό μέσα σε μία τριετία του κόστους των καυσίμων.

Πίνακες κίνησης
Πίνακας καυσίμων
Αποτελέσματα

Η πτώση της κίνησης έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη προσαρμογής του Ακτοπλοϊκού στόλου στα νέα δεδομένα. Υπάρχουν γραμμές όπου τα πλοία εκτελούν το 50% των δρομολογίων που έχουν την δυνατότητα να εκτελούν ενώ σε άλλες η πληρότητα των πλοίων είναι εξαιρετικά χαμηλή λόγω της εκτέλεσης δρομολογίων χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες συγκοινωνιακές ανάγκες. Η αποχώρηση και η πώληση πλοίων φαίνεται επιβεβλημένη. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε  ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να περιορίσει τις απαιτήσεις στις αναγκαίες ή διαφορετικά να συμμετάσχει στο κόστος κάλυψης των εξόδων των δρομολογίων.

Σε μια περίοδο κρίσης δεν μπορούμε να μιλάμε για πολυτέλειες και μάλιστα όταν δεν θέλουμε να τις πληρώνουμε.

Παρά την κρίση και τα προβλήματα που προαναφέραμε η επενδυτική δραστηριότητα συνεχίστηκε κανονικά με την ολοκλήρωση της κατασκευής και της δρομολόγησης στις Ακτοπλοϊκές μας γραμμές δύο ολοκαίνουργιων πλοίων, του BLUE STAR ΔΗΛΟΣ (2011) και του BLUE STAR ΠΑΤΜΟΣ (2012), τα οποία σήμερα είναι τα

νεότερα και τα καλύτερα πλοία στην κατηγορία τους στην Ευρώπη. Επίσης τα Ακτοπλοϊκά δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, ενώ και για το καλοκαίρι δεν προβλέπονται αλλαγές σε σχέση με το 2012 σε ότι αφορά στον αριθμό και στην συχνότητα των δρομολογίων.

Έχουμε λοιπόν κάνει πολύ καλά την δουλειά μας και περιμένουμε να κάνει το ίδιο και το Κράτος αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που του αναλογούν.

Μεγάλο θέμα για τις Ακτοπλοϊκές μας συγκοινωνίες παραμένει το ύψος των ναύλων που οπωσδήποτε επηρεάζεται από παράγοντες κόστους, τους οποίους δεν μπορούμε να ελέγξουμε όπως πχ τα καύσιμα αλλά και από παράγοντες που σαφώς ελέγχουμε ή και δημιουργούμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η επιβολή υψηλής φορολόγησης, κρατήσεων υπέρ τρίτων και υποχρεώσεων στην επάνδρωση και στην εκτέλεση δρομολογίων που δεν χρειάζονται, τελικά επιβαρύνουν τα εισιτήρια, τον επιβάτη τον νησιώτη ή τον τουρίστα.

Ανάλυση ναύλων

Οι ναύλοι δεν επηρεάζονται ανοδικά μόνο από  τους υψηλούς συντελεστές  ΦΠΑ, 13% για τους επιβάτες και 23% για τα οχήματα, τα λιμενικά τέλη, τα οποία δυστυχώς δεν είναι  ανταποδοτικά και τον επίναυλο 3% αλλά και από άλλους παράγοντες και κυρίως από την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας.

Κρατήσεις τρίτων

Η εκτέλεση δρομολογίων χωρίς να εξυπηρετούν καμία συγκοινωνιακή ανάγκη, δηλαδή δρομολογίων τιμωρίας και σπατάλης καυσίμων και συναλλάγματος, όπως και οι υποχρεώσεις επάνδρωσης, είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τους ναύλους. Για παράδειγμα, η εκτέλεση δρομολογίων κατά την χειμερινή περίοδο από τα ταχύπλοα συνεπάγεται έξοδα για την κάλυψη των οποίων οι ναύλοι κατ’ άτομο έπρεπε να επιβαρυνθούν από 7-13 € ανάλογα με την γραμμή και το πλοίο.

Οι υποχρεωτικές εκπτώσεις επίσης επηρεάζουν τους ναύλους αρνητικά αφού το 79% των επιβατών που καταβάλλουν ολόκληρο ναύλο επιδοτεί το υπόλοιπο 21% που απολαμβάνουν εκπτώσεις 50% κατά μέσον όρο. Για την παροχή των εκπτώσεων αυτών οι επιβάτες καταβάλλουν ναύλο επιβαρυμένο κατά 11,55%.

Επιπτώσεις εκπτώσεων

Άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τους ναύλους είναι η ανάγκη εξυπηρέτησης δύο λιμανιών στο ίδιο νησί. Δεν κατανοούμε την ανάγκη δύο λιμανιών πχ στην ΚΑΡΠΑΘΟ, στην ΑΜΟΡΓΟ, στην ΙΚΑΡΙΑ, στη ΣΑΜΟ και σε άλλα νησιά όπου τα πλοία αναγκάζονται να εκτελούν δρομολόγια αντί του ΚΤΕΛ. Στις περιπτώσεις αυτές επιβαρύνεται το κόστος μεταφοράς άρα και τα εισιτήρια, επιμηκύνεται το ταξίδι ενώ σε πολλές περιπτώσεις το πλοίο αναγκάζεται να εκτελέσει λιγότερα δρομολόγια σε ακατάλληλα ωράρια με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων αλλά και προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των νησιών.

Συνεπώς εάν επιθυμούμε ανταγωνιστικότερους ναύλους εκτός από τους φόρους και άλλες κρατήσεις και επιβαρύνσεις πρέπει να εξετάζουμε και άλλους σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος. Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πολλές φορές απαιτούν την μείωση των ναύλων αλλά όταν τους ζητηθεί να μειώσουν τα λιμενικά τέλη που συμπεριλαμβάνονται στα εισιτήρια, δεν το συζητούν καν.

Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες οι Θαλάσσιες συγκοινωνίες επιδοτούνται, ενώ εφαρμόζονται χαμηλοί έως μηδενικοί συντελεστές ΦΠΑ. Εκτός όμως από την άνιση μεταχείριση της Επιβατηγού Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, και στην ίδια την Ελλάδα διαπιστώνουμε άνιση μεταχείριση, αφού ενώ κρίθηκε απαραίτητη η μείωση του ΦΠΑ στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και ενώ συζητείται για την εστίαση, για μία ακόμα φορά ξεχάσαμε την Ακτοπλοΐα μας. Εκτός αυτού οι χερσαίες μεταφορές στην Ελλάδα επιδοτούνται ενώ οι Ακτοπλοϊκές επιβαρύνονται.

Τα καύσιμα επιβαρύνονται με 17 $ τον τόνο για την τήρηση των λεγόμενων στρατηγικών αποθεμάτων, ποσό σαφώς μεγαλύτερο από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών προχώρησε σε αυξήσεις του κόστους συλλογής στερεών και υγρών αποβλήτων που φτάνουν το 133%, το οποίο σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αυξηθεί ο ναύλος κατά 2 € για να καλυφθούν οι δαπάνες αυτές.

Η άδικη αυτή αντιμετώπιση των νησιών μας και των νησιωτών μας, μας κάνει να πιστεύουμε ότι διαχρονικά οι εκάστοτε Κυβερνήσεις δεν έχουν αντιληφθεί και κατανοήσει την μεγάλη σημασία των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών για την ανάπτυξη της χώρας μας και την προστασία των Εθνικών μας συμφερόντων. Δεν έχει γίνει κατανοητό ότι μία πιθανή υποβάθμιση των υπηρεσιών αυτών θα ήταν καταστροφική για την ανάπτυξη των νησιών μας και τον τουρισμό μας.

Ένα δείγμα της υποβάθμισης της σημασίας των Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ήταν και η κατάργηση του ΥΕΝ. Η κατάργηση του ΥΕΝ για μία περίπου τριετία περίπου και η προσπάθεια διάλυσης της οργανωτικής δομής του Λιμενικού Σώματος είχαν σαν αποτέλεσμα την συσσώρευση προβλημάτων που επιζητούν σήμερα λύσεις.

Επίσης και σήμερα παρατηρούμε ότι παρά τις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων  που καταβάλλει το Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα άλλα Υπουργεία, τα οποία όχι μόνο δεν λαμβάνουν μέτρα αλλά δεν δείχνουν το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να δείξουν για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η Ακτοπλοΐα μας.

Το αίτημά μας για την μείωση του ΦΠΑ συζητήθηκε ουσιαστικά μετά από παρέμβαση του πρωθυπουργού πριν 15 ημέρες. Παράλληλα στις καταγγελίες μας για την αδικαιολόγητη επιβάρυνση των τιμών των καυσίμων δεν λάβαμε απαντήσεις από το αρμόδιο υπουργείο. Επίσης οι αρχηγοί των κομμάτων της συμπολίτευσης δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας για συνάντηση ενημέρωσής των για τα Ακτοπλοϊκά μας προβλήματα.

Ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε στην Βουλή διαπραγματεύεται ένα πολύ μικρό μέρος του συνολικού προβλήματος, μόλις το 5%. Πολύ σοβαρά θέματα όπως η μείωση του ΦΠΑ, και ο έλεγχος των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα καύσιμα, δεν αφορούν το ΥΝΑ αλλά άλλα Υπουργεία τα οποία δεν δείχνουν το ανάλογο ενδιαφέρον. Παράλληλα, η τρόικα που δυστυχώς ενδιαφέρεται μόνο για το εργασιακό κόστος, αδυνατεί να κατανοήσει την ανάγκη λήψης μέτρων ανάπτυξης με την μείωση του ΦΠΑ και του κόστους ταξιδίου, γεγονός που θα είχε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα στην αύξηση της κίνησης  και του τουρισμού μας γενικότερα.

Απευθυνόμενος στον ΥΝΑ, σε υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και στις αρχές των νησιών μας θέλω να πω ότι όλοι μας και πρώτοι εμείς αποτύχαμε να πείσουμε τις εκάστοτε κυβερνήσεις για την σημασία των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών για την ασφάλεια των νησιών μας και την οικονομία της χώρας μας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όπως προαναφέραμε η διαδικασία που ακολουθείται για την ανακοίνωση των ελεύθερων δρομολογίων μας εξυπηρετεί για την οργάνωση των δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας δηλαδή των άγονων δρομολογίων όπως ατυχώς τα ονομάζουμε.

Άγονα νησιά δεν υπάρχουν, υπάρχουν νησιά που εξυπηρετούνται επαρκώς και άλλα όχι υπάρχουν νησιά που ευνοούνται από την γεωγραφική τους θέση όπως οι μικρές Κυκλάδες και αλλά που είναι απομακρυσμένα από το κέντρο. Εδώ είναι απαραίτητη η Κρατική παρέμβαση, η οποία είναι αποδεκτή και από την ΕΕ, για την παροχή αποζημιώσεων (και όχι επιδοτήσεων που κακώς ονομάζονται) για την εκτέλεση των απαραίτητων δρομολογίων, γεγονός που πιθανόν να μας οδηγήσει σταδιακά στην κάλυψη των αναγκών από ελεύθερα δρομολόγια χωρίς να υπάρχει ανάγκη παροχής αποζημιώσεων.

Η πολιτική που ακολουθείται στον προσδιορισμό των αποζημιώσεων είναι απολύτως λανθασμένη. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αντί να ορίσουμε τις υπηρεσίες που επιθυμούμε και βάσει αυτών να προσδιορίσουμε το ύψος των αποζημιώσεων, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο δηλαδή προσδιορίζουμε πρώτα το ύψος των αποζημιώσεων και βάσει αυτού τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι η παροχή υποβαθμισμένων υπηρεσιών και η απόσυρση ή πώληση αξιόλογων πλοίων κατάλληλων για την εξυπηρέτηση των μικρών νησιών μας.

Η πρόσφατη περικοπή από το Υπουργείο Οικονομικών των αποζημιώσεων για την εκτέλεση δρομολογίων δημόσιας υπηρεσίας, δεν έγινε μετά από κάποια μελέτη αλλά αυθαίρετα και επιπόλαια μπορώ να πω για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Το αποτέλεσμα είναι η κατάργηση των ποιοτικών κριτηρίων στους διαγωνισμούς των δρομολογίων 2013 2014, δηλαδή η περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών. Και λέω περαιτέρω γιατί ήδη παρατηρείται υποβάθμιση λόγω των χαμηλών αποζημιώσεων που ισχύουν.

Εάν στα επόμενα χρόνια αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των μικρών νησιών μας ας μην απορήσουμε. Οι διαγωνισμοί δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας είναι διεθνείς και γνωρίζουμε το μηδενικό ενδιαφέρον για την συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιρειών και το περιορισμένο να συμμετάσχουν Ελληνικές. Ήδη προκηρύσσονται γραμμές στις οποίες δεν συμμετέχει κανένα πλοίο.

Πρέπει τέλος να επισημαίνουμε ότι η εξυπηρέτηση των μικρών νησιών μας δεν μπορεί να βασιστεί σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Υπάρχουν νησιά που μπορεί να εξυπηρετούνται με απ’ ευθείας συνδέσεις με την Ηπειρωτική Ελλάδα και άλλα νησιά ιδίως τα απομακρυσμένα που πρέπει να εξυπηρετούνται με ανταποκρίσεις. Εάν σχεδιάσουμε τέτοια δρομολόγια θα διαπιστώσουμε την ανάγκη να υπάρχουν απόλυτα προγραμματισμένες ανταποκρίσεις σε ότι αφορά στον χρόνο αναμονής αλλά και ίσες δυνατότητες των πλοίων για εκτέλεση δρομολογίων σε ότι αφορά στις καιρικές συνθήκες.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η  Ακτοπλοΐα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιβίωση και την ασφάλεια των νησιών μας  και την τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας λαμβανομένου υπόψη ότι  οι 7.000.000 (και ίσως περισσότεροι) τουρίστες που επισκέπτονται τα νησιά μας δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν χωρίς καλές Ακτοπλοϊκές υπηρεσίες.

Οι Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες δεν είναι υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να καταργήσουμε ή να ζήσουμε χωρίς αυτές, ούτε πρέπει να εξετάζονται με μνημονιακές νοοτροπίες, αντίθετα και ιδιαίτερα σε μία περίοδο κρίσης οφείλουμε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα που θα εγγυηθούν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και να αποκαταστήσουμε την άνιση και άδικη μεταχείριση των νησιωτών μας σε σχέση με τους λοιπούς συμπατριώτες μας.

ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΑΣ.

Η αδυναμία ή η αδιαφορία κατανόησης της σημασίας των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών απεικονίζεται και στις λιμενικές μας υποδομές. Η Ακτοπλοΐα σε σχέση με τα τεράστια και πολυδάπανα έργα που απαιτούνται για τις οδικές μας μεταφορές, προσφέρει δωρεάν δρόμους αλλά θέλει λιμάνια, τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν. Ακόμα και στα έργα που έχουν γίνει, υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρών λαθών γιατί δεν προέβλεψαν τις εξελίξεις σχετικά με το μεταφορικό έργο άλλα και το αναγκαίο μέγεθος των πλοίων που θα τις κάλυπταν.

Η ανάγκη να δρομολογηθούν στα Δωδεκάνησα πλοία άνω των 180 μέτρων με μεγάλη χωρητικότητα εμπορικών οχημάτων, ήταν γνωστή από το 1980. Η αναγκαία αυτή εξέλιξη δεν ελήφθη υπόψη στην κατασκευή του νέου λιμανιού στην Κάλυμνο πριν 11 χρόνια περίπου, με αποτέλεσμα το νησί να στερείται των υπηρεσιών των πλοίων που εξυπηρετούν την Κω και την Ρόδο.

Επίσης κανείς δεν κατάλαβε γιατί χάλασαν το λιμάνι της Τήνου ή γιατί οι ράμπες του νέου λιμανιού στην Ρόδο έχουν αντίθετη φορά από αυτή που πρέπει να έχουν για να εξυπηρετούν τα επιβατικά πλοία.

Και εδώ βέβαια οι ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μεγάλες.

Σήμερα τα νησιά μας εξυπηρετούνται με έναν από τους ποιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη γεγονός που αποτελεί ένα θαύμα, λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Οι συγκοινωνίες στα περισσότερα νησιά μας κυρίως στο Αιγαίο όχι μόνο είναι επαρκείς αλλά είναι και ποιοτικές.

Για μία τριετία οι ναυτιλιακές εταιρείες σήκωσαν το βάρος των συνεπειών της Ελληνικής και της Διεθνούς κρίσης χωρίς να υποβαθμιστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και χωρίς να επιβαρυνθεί ο Κρατικός προϋπολογισμός. Καιρός είναι και το Κράτος να δείξει το Κοινωνικό του πρόσωπο.

Τις καλές αυτές υπηρεσίες πρέπει να τις διατηρήσουμε. Δεν είναι μακριά η εποχή που ο σημερινός στόλος πρέπει σταδιακά να ανανεώνεται.  Ήδη η δρομολόγηση του Blue Star Δήλος είναι μία απόδειξη ότι ήδη διανύουμε το στάδιο της ανανέωσης.

Συνεπώς έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και πάντα θα έχουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Για τις αναγκαίες εξελίξεις πρέπει:

•    να γίνει κατανοητή η σημασία των υπηρεσιών ούτως ώστε να ασκηθεί η κατάλληλη κοινωνική πολιτική σε αντάλλαγμα της Δημόσιας υπηρεσίας που προϋποθέτει η καλή λειτουργία των Ακτοπλοϊκών μας υπηρεσιών.

•    να συνειδητοποιήσουμε τον ιδιωτικό χαρακτήρα των προσφερόμενων υπηρεσιών για να οδηγηθούμε στις σωστές αποφάσεις. Το να θεωρούμε την Ακτοπλοΐα κρατική όταν επιβάλλουμε υποχρεώσεις και ιδιωτική για την επίλυση προβλημάτων, δεν βοήθησε ποτέ και δημιούργησε πολλά προβλήματα.

•    οι δυο προϋποθέσεις που προαναφέραμε θα μας οδηγήσουν και στην λήψη των σωστών μέτρων και αποφάσεων αλλά και στην περαιτέρω αναμόρφωση του θεσμικού μας πλαισίου, η οποία έχει ξεκινήσει και πρέπει να συνεχιστεί.

Το 2013 περιμένουμε και ήδη παρατηρούμε, σημαντική αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, σημάδια θετικά για την ανάκαμψη της οικονομίας μας. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας για μια ακόμα φορά είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε τις συγκοινωνιακές ανάγκες με τον καλύτερο τρόπο.

Οι  7,000,000 ξένοι τουρίστες που περνούν και θα περάσουν τις διακοπές τους στα νησιά όχι μόνο θα εξυπηρετηθούν από τα πλοία μας αλλά θα απολαύσουν και ποιοτικές υπηρεσίες. Στηρίζουμε την τουριστική μας ανάπτυξη και την οικονομία της πατρίδας μας.

Τις εξαιρετικές αυτές υπηρεσίες πρέπει να τις διατηρήσουμε και τα προβλήματα του κλάδου πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σαν προβλήματα που μας αφορούν όλους και όχι σαν προβλήματα που  αφορούν κάποιους άλλους που έτσι αδιάφορα του αποκαλούμε εφοπλιστές.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

 

 

arxipelagos

Συντάκτης: arxipelagos

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων.


Σχετικές ειδήσεις