Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1
Α) ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/‐Ο/Γ
“ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ” ΑΠΟ 21‐02‐2014 ΕΩΣ 20‐03‐2014 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ
ΒΟΙΩΝ – ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ
Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ 05‐05‐2014 ΕΩΣ 31‐10‐2014
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ