Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), πάντα κοντά στα γεγονότα και τις εξελίξεις στον Διεθνή και Κοινοτικό χώρο, μετά το ατύχημα του COSTA CONCORDIA, βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με το MedGroup και άλλους φορείς και συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν τον χώρο της κρουαζιέρας.

Επεξεργάζεται με τα μέλη της – διαχειρίστριες εταιρείες κρουαζιεροπλοίων – σχετική πρόταση όσον αφορά την εφαρμογή νέων μέτρων ασφαλείας (safety) κυρίως operational, που προέρχεται από όργανα που εκπροσωπούν όλο το φάσμα του κλάδου, όπως την CLIA, την ΕCC, την PSA και άλλους.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν εθελοντική βάση, είναι επιπρόσθετα αυτών που προβλέπονται σήμερα από τη Διεθνή Σύμβαση SOLAS και συγκεκριμένα από τους κανονισμούς των Κεφαλαίων III και V, καθώς και από τον Κώδικα περί Σωστικών Μέσων. Αποσκοπούν δε στην περαιτέρω αναβάθμιση των κανονισμών για την ναυτική ασφάλεια (maritime safety).

Επισημαίνεται ότι, η βιομηχανία της κρουαζιέρας έχει ωθήσει τα τελευταία χρόνια την τεχνολογική ανάπτυξη σε πολύ υψηλά επίπεδα, ένεκα της μεγάλης μεταφορικής ικανότητας σε επιβάτες και πληρώματα που μεταφέρουν αυτά τα πλοία, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στους σχεδιασμούς, την κατασκευή αλλά και τον εξοπλισμό των.

Οι τελευταίες τροποποιήσεις των κανονισμών ναυτικής ασφάλειας, προβλέπουν σχεδιασμούς σχετικά με την εκκένωση των πλοίων (evacuation) σε περίπτωση ανάγκης, καθώς και τρόπους ασφαλούς επιστροφής του πλοίου σε λιμένα, όταν αυτό βρίσκεται στην ανοιχτή θάλασσα.

Όσον αφορά το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης, παρά την πρόσφατη αναθεώρηση της οικίας Διεθνούς Συμβάσεως STCW, εξακολουθεί να απασχολεί τα όργανα του IMO και συνεχίζει να βρίσκεται στην ατζέντα τόσο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας – MSC – όσο και των υπ’ αυτήν αρμοδίων τεχνικών Υπο-επιτροπών. Αυτό σημαίνει ότι, το μέρος της ασφάλειας του πλοίου που σχετίζεται με τον ανθρώπινο παράγοντα, έχει ιδιαίτερη σημασία και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και εξέταση.