Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μ. Χρυσοχοίδης, δεν ενέκρινε σήμερα αίτημα της Διοίκησης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) για την πληρωμή υπερωριών ύψους 700 χιλ. ευρώ στους υπαλλήλους του οργανισμού για το 2012. Η ικανοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος, προερχόμενου από έναν ελλειμματικό -κατά 152 εκ. ευρώ- οργανισμό, τη στιγμή που οι συντάξεις των ασφαλισμένων στο ΝΑΤ μειώνονται κατά 7% και ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει ελλείμματα, προκαλεί το κοινό αίσθημα και επιβαρύνει περαιτέρω τους ασφαλισμένους στο ΝΑΤ , αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του.