Τα Λιμεναρχεία της χώρας υπό ηλεκτρονική..παρακολούθηση

Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Λιμενάρχη Κεφαλονιάς κ. Καλιτσουνάκη για το θέμα και πως λειτουργεί το σύστημα στην Κεφαλονια μας είπε ότι μέχρι στιγμής (ίσως αργότερα) δεν υπάρχει υπηρεσιακη ενημέρωση για την συμμετοχή της Κεφαλονιάς.Σε λειτουργία τέθηκε η «ηλεκτρονική παρακολούθηση καλής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου των λιμενικών Αρχών» της χώρας, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης.

Στόχος της μεταρρύθμισης, που προωθεί το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, είναι η εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών που μειώνουν την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η αντιμετώπιση με ενιαίο τρόπο των θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και διαδικασιών αυτοελέγχου.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχωρούνται όλα τα προς επίλυση θέματα των λιμενικών Αρχών, καταγράφονται οι ανάγκες τους και παρέχεται στους χρήστες της, αλλά και στην ηγεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης όλων των σταδίων και των ενεργειών αποκατάστασής τους.

«Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εκτίμηση του κόστους και του χρόνου αποκατάστασης, τόσο από τις κεντρικές, όσο και από τις ίδιες τις περιφερειακές υπηρεσίες», σημειώνει το υπουργείο και προσθέτει: «Επιπλέον, για τη διευκόλυνση του ελέγχου των στελεχών που διενεργούν τους εσωτερικούς ελέγχους αλλά και της καθημερινής δράσης των λιμενικών Αρχών, ψηφιοποιήθηκε η σχετική νομοθεσία και έχει ενταχθεί στο Εγχειρίδιο -Εντυπο Επιθεώρησης».

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

kefaloniapress.gr