Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, 09:54

baltic dry index

 
 

Cargo ships & Bulkcarriers: Σε «ελεύθερη πτώση» ναύλοι & αξίες πλοίων

Σε «ελεύθερη πτώση» βρίσκεται- και πάλι- τους τελευταίους δύο μήνες η ναυλαγορά στο χώρο των πλοίων ξηρού φορτίου- χύδην (bulk carriers), συμπαρασύροντας και τις αξίες των πλοίων. Την Παρασκευή 13/11 ο δείκτης Baltic Dry Index (BDI) κατέγραψε νέα μείωση κατά 19 μονάδες και έκλεισε στις 560 μονάδες, καταγράφοντας μείωση μεγαλύτερη του 40% το τελευταίο δίμηνο, με αποτέλεσμα τα έσοδα των πλοίων να επαρκούν στο να καλύψουν μόνο τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων εξαιρουμένου του χρηματοδοτικού κόστους (OPEX Break Even Point). Ωστόσο, οι δυσμενείς προβλέψεις του ΟΟΣΑ στην τελευταία έκθεσή του